برنده 1 جایزه ،
مشهور در فیلم های :

Metropolis Freder Fredersen - Joh Fredersens Sohn
(1927)
فیلم های این هنرمند :
کارگردان (8)
1955 Seine Tochter ist der Peter Seine Tochter ist der Peter ( فیلم )
 

1951 Torreani Torreani ( فیلم )
 

1950 Die Lüge Die Lüge ( فیلم )
 

1949 Der Bagnosträfling Der Bagnosträfling ( فیلم )
 

1948 Wege im Zwielicht Wege im Zwielicht ( فیلم )
 

1945 Leb Leb' wohl, Christina ( فیلم )
 

1934 Love and Alarum Love and Alarum ( فیلم )
 

1933 Rakoczimarsch Rakoczimarsch ( فیلم )
 

بازیگر (115)
خودش (12)
قطعه آرشیو (13)
نویسنده (5)