برنده 11 جایزه ، کاندید 16 جایزه
مشهور در فیلم های :

Another Gay Movie Mr. Puckov
(2006)
(1998)
The Graham Norton Show Himself - Host
(2018)
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
بازیگر (12)
خودش (200)
قطعه آرشیو (26)
موسیقی متن (3)
نویسنده (7)