برنده 29 جایزه ، کاندید 35 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
2000 The Pilgrim Factor The Pilgrim Factor ( فیلم )
 

کارگردان (11)
خودش (19)
نویسنده (10)