برنده 12 جایزه ، کاندید 29 جایزه
مشهور در فیلم های :

Good Time Nick Nikas
(2017)
(2019)
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (4)
Two Against Nature Two Against Nature ( فیلم )
 

2010 John John's Gone ( فیلم کوتاه )
 

2009 Go Get Some Rosemary Go Get Some Rosemary ( فیلم )
 

2008 The Acquaintances of a Lonely John The Acquaintances of a Lonely John ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (15)
بازیگر (12)
خودش (4)
نویسنده (10)
دست اندرکار (1)