برنده 2 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (1)
1999 The Texture of Love The Texture of Love ( فیلم کوتاه )
 

کارگردان (5)
بازیگر (3)
نویسنده (5)