مشهور در فیلم های :

Upgrade Kara
(2018)
Doom Olivia Pierce / Additional Voices
(2016)
(2006)
فیلم های این هنرمند :
بازیگر (26)
Doug Doug ( فیلم )
در نقش Ex-Wife

2019 Room 104 Room 104 ( سریال )
 

2019 Wonder Pets! Wonder Pets! ( سریال )
در نقش Minion World Citizen

2018 Quake Champions Quake Champions (Video Game)
در نقش Galena

2018 Darksiders III Darksiders III (Video Game)
در نقش Pride / Human

2018 Dr. Seuss Dr. Seuss' The Grinch ( فیلم )
در نقش Additional Voices

2018 Upgrade Upgrade ( فیلم )
در نقش Kara

2017 XCOM 2: War of the Chosen XCOM 2: War of the Chosen (Video Game)
در نقش Skirmisher Soldier

2016 Sing Sing ( فیلم )
در نقش Additional Voices

2016 Doom Doom (Video Game)
در نقش Olivia Pierce / Additional Voices

2015 Star Wars: The Old Republic - Knights of the Fallen Empire Star Wars: The Old Republic - Knights of the Fallen Empire (Video Game)
در نقش Senya / Additional Voices

2015 Star Wars: Uprising Star Wars: Uprising (Video Game)
در نقش Leka Pali / Noble Female / Bounty Hunter Female

2014 Infamous: Second Son Infamous: Second Son (Video Game)
در نقش Working Class Female Pedestrian #4 / Working Class Female Pedestrian #

2013 Ultima Forever: Quest for the Avatar Ultima Forever: Quest for the Avatar (Video Game)
در نقش Female Fighter

2012 Dishonored Dishonored (Video Game)
در نقش Brigmore Witch - The Brigmore Witches DLC

2012 Syndicate Syndicate (Video Game)
در نقش Additional Voices

2012 Kingdoms of Amalur: Reckoning Kingdoms of Amalur: Reckoning (Video Game)
در نقش Alyn Shir

2011 Might & Magic Heroes VI Might & Magic Heroes VI (Video Game)
در نقش Sarah

2008 ZEN Pinball ZEN Pinball (Video Game)
در نقش Olivia Pierce

2007 After Midnight After Midnight ( ویدئو )
در نقش Grace

2006 Justice League Heroes Justice League Heroes (Video Game)
در نقش Queen Bee

2006 Blood+ Blood+ ( سریال )
در نقش Dismas / Mrs. Kinjo / Julia

2005 Darkwatch: Curse of the West Darkwatch: Curse of the West (Video Game)
در نقش Additional Voices

2005 Rogue Galaxy Rogue Galaxy (Video Game)
در نقش Witch

2005 Guild Wars Guild Wars (Video Game)
در نقش Additional Voices

خودش (1)
دست اندرکار (1)
بازیگر (26)