مشهور در فیلم های :

(2018)
()
That One Day Kabrina
(2016)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
بازیگر (2)
2018 Skate Kitchen Skate Kitchen ( فیلم )
در نقش Ruby

2016 That One Day That One Day ( فیلم کوتاه )
در نقش Kabrina

بازیگر (2)