کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

Good Time Crystal
(2017)
Caper Jewels
(2019)
Hair Wolf Eve
(2018)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
بازیگر (3)
2019 Caper Caper ( سریال )
در نقش Jewels

2018 Hair Wolf Hair Wolf ( فیلم کوتاه )
در نقش Eve

2017 Good Time Good Time ( فیلم )
در نقش Crystal

بازیگر (3)